Tuesday, March 4, 2014

Kiruna, Sweden, ridership triples on free buses

Gratisbussar gör succé i Kiruna | Kommunalarbetaren: "I Kiruna är det gratis att åka buss, något som har gjort att resandet har trefaldigats.
Nu väljer kommunen att permanenta försöket.

Det var 2011 som Kiruna kommun gjorde alla bussresor i kommunen gratis. Bakom förslaget låg Vänsterpartiet, som har gratis kollektivtrafik i sitt partiprogram. Partiet anser att all kollektivtrafik ska bekostas via skattsedeln i stället.

Och i Kiruna har alltså nolltaxan blivit en succé. Tre gånger så många åker kollektivt sedan det blev gratis."